Plan lekcji


[pobierz] 0.1 MB zae¦ucznik_do_zarz

Regulamin postępowania rekrutacyjnego

 

[pobierz] 0.1 MB zarz¦udzenie_przedszkole_1-11

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego

 

[pobierz] 0.1 MB zae¦ucznik_do_zarz¦udz

Regulamin postępowania rekrutacyjnego kl.I

[pobierz] 0.1 MB zarz¦udzenie_klasa_i1

Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

[pobierz] 0.1 MB zasady_rekrutacji_do_klasy_pierwszej_szkoey_podsta

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły

 

[pobierz] 0.1 MB zasady_rekrutacji_do_przedszkola_weasciwe1

Zasady rekrutacji oddziału przedszkolnego

 

[pobierz] 0.1 MB zgeoszenie_do_klasy_i1

Zgłoszenie do klasy pierwszej

 

[pobierz] 0.1 MB karta_punktacji_przedszkole1

KARTA PUNKTACJI KANDYDATA

[pobierz] 0.1 MB deklaracja1

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

[pobierz] 0.1 MB szkolny-zestaw-program-i-podreczn-2014-15

Szkolny zestaw podręczników i programów

[pobierz] 0.1 MB 4c0planlekcjiszkolypodstawowej
[pobierz] 0.1 MB 8fbplanlekcjigimnazjum