"OWOCE W SZKOLE"


NIE PAL PRZY MNIE !!!

[pobierz] 2.4 MB nie-pal-przy-mnie-prosze


Program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę"

Państwowa Inspekcja Sanitarna w roku szkolnym 2013/2014 realizowała kolejną edycję programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. Program realizowało 294 szkół podstawowych, edukacją/informacją objęto ponad 13 tys. uczniów i 7,5 tys. rodziców.

Cel główny programu:

Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.

Cele szczegółowe programu:

Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

Uświadomienie dzieciom , że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.

Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane
z biernym paleniem.

Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą .

Założenia i sposób realizacji programu.

Adresaci programu:

dzieci w wieku 7-9 lat uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych

rodzice i opiekunowie dzieci

Realizatorzy:

nauczyciele w szkołach realizujących program

inni przedstawiciele środowiska szkolnego

Koordynatorzy:

pracownicy pionu promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie podkarpackim

wytypowani pracownicy placówek uczestniczących w programie

Oczekiwane efekty działań edukacyjnych:

Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem .

Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Wzrost świadomości rodziców i opiekunów w zakresie szkodliwości palenia

 

[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie

Czyste powietrze wokół nas

 

[pobierz] 0.2 MB regulamin

Czyste powietrze wokół nas
Konkurs na scenariusz PDF Drukuj

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaprasza nauczycieli z placówek realizujących program „Czyste powietrze wokół nas” do udziału w konkursie na autorski scenariusz zajęć edukacyjnych dla dzieci.

Regulamin konkursu

Oświadczenie uczestnika konkursu

 

[pobierz] 0.2 MB page11
[pobierz] 0.1 MB na-strone-internetowa-departamentu-zalozenia-reali

TRZYMAJ FORMĘ

 


Państwowa Inspekcja Sanitarna w II półroczu roku szkolnego 2009/2010 przystąpiła do realizacji I edycji pilotażowego programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjum ph. „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Program ten wpisuje się w zadania do realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2009-2013 w zakresie ochrony zdrowia.

Cel główny programu:

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu:

Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Założenia i sposób realizacji programu:

Adresaci programu:

Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów.

Realizatorzy:

Nauczyciele.
Inni przedstawiciele środowiska szkolnego, np. pielęgniarki szkolne.
Przeszkoleni liderzy młodzieżowi.

Koordynatorzy:

pracownicy pionu promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
wytypowani pracownicy placówek uczestniczących w programie.

Oczekiwane efekty realizacji programu:

Przyswojenie wiedzy o tym, że:

Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem.
Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne.
Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia.
Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości.
Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina. rówieśnicy i środki masowego przekazu.
Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali.
Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież.
Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia.
Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym.

Kształtowanie postaw:

Zobowiązujących do niepalenia.
Dumy z faktu niepalenia.
Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia.
Odpowiedzialności za własne zdrowie.

Rozwinięcie umiejętności do:

Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu.
Wspieranie innych ludzi, by nie podejmowali palenia.
Przeciwstawiania się paleniu tytoniu.
Określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem.

[pobierz] 1.0 MB znajdz-wlasciwe-rozwiazanie

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum ph. „Znajdź właściwe rozwiązanie” PDF Drukuj

OWOCE W SZKOLE
OWOCE W SZKOLE

"OWOCE W SZKOLE"

Uczniowie klas I- III naszej szkoły ponownie uczestniczą w programie Agencji Rynku Rolnego „OWOCE W SZKOLE”. Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci oraz propagowanie zdrowego odżywiania. Przez dwa dni w tygodniu uczniowie otrzymują jednorazowo porcję, składającą się z wybranego produktu owocowego i warzywnego. Uczniowie rozumieją dobrodziejstwa, jakie dają ich małym organizmom owoce i warzywa, dlatego chętnie piją soki i chrupią marchewkę.

MLEKO W SZKOLE
MLEKO W SZKOLE

"MLEKO W SZKOLE"

Uczniowie naszej szkoły objęci są programem „MLEKO W SZKOLE”. Program promuje zdrowe odżywianie zachęcając dzieci i młodzież do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz kształtuje trwałe nawyki konsumpcji mleka i jego przetworów. Program „Mleko w szkole" ma także edukacyjny charakter przyczyniając się do zwalczania otyłości. Ponadto jest bardzo ważnym elementem wspierania odżywiania dzieci i młodzieży.

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA
KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

"KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA"

Uczniowie klas I naszej szkoły realizują program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka". Jego celem jest edukowanie dzieci na temat bezpieczeństwa w 3 obszarach: w domu, w szkole i w drodze do szkoły. Obecnie trwają zajęcia, prowadzone na podstawie materiałów Klubu Bezpiecznego Puchatka. Uczniowie klas I otrzymali książeczki z grami i zabawami o tematyce bezpieczeństwa, a rodzice – broszury informacyjne z poradami, które powinni przekazać swoim pociechom. Mamy nadzieję, że realizacja zadań wynikających z programu pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów, a nasza szkoła nabędzie prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Więcej informacji na stronie programu Klubu Bezpiecznego Puchatka.