Grono Pedagogiczne


03.09.2018

Nauczyciele uczący w naszej szkole 2017/2018

 

Dyrektor szkoły mgr Agata Rokosz - język polski kl.VII-VIII


mgr Anna Adamczyk - matematyka, zajęcia komputerowe kl. VI, informatyka kl. V, VII - VIII, zajęcia z wychowawcą kl.VII - VIII


mgr Magdalena Chlipała - historia, edukacja wczesnoszkolna, wiedza o społeczeństwie


mgr Katarzyna Kinga Gierczyk - przyroda kl. IV - V, WDŻ, biologia, zajęcia z wychowawcą klasa IV


mgr Mariola Kozioł - Rusarczyk - geografia


mgr Renata Janik - język niemiecki


 mgr Mirosław Rusinek - fizyka, chemia


ks. mgr Leon Królczyk - religia


mgr Justyna Banach - wychowanie przedszkolne, muzyka


Pani Lucyna Mikołajczyk - edukacja wczesnoszkolna kl.I, świetlica


mgr Szymon Wąchała - wychowanie fizyczne, świetlica, edukacja do bezpieczeństwa


 mgr Katarzyna Gierczyk - język angielski, zajęcia z wychowawcą klasa VI


mgr Joanna Opyd - język polski kl.IV - VI, zajęcia z wychowawcą klasa V


mgr Jan Gromala - zajecia komputerowe kl. IV, plastyka, technika


mgr Agnieszka Majerska - zajęcia logopedycze, pedagog szkolny

04.09.2016

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i kółka zainteresowań