Grono Pedagogiczne


02.09.2019

Nauczyciele uczący w naszej szkole 2019/20020

 

Dyrektor szkoły mgr Agata Rokosz - język polski VIII, biblioteka


mgr Anna Adamczyk - matematyka,  informatyka kl. VI - VIII, zajęcia z wychowawcą VIII


mgr Magdalena Chlipała - historia, edukacja wczesnoszkolna, wiedza o społeczeństwie


mgr Katarzyna Kinga Gierczyk - edukacja wczesnoszkolna

 


mgr Katarzyna Majchrzak - Duda - WDŻ, biologia, zajęcia z wychowawcą klasa V


mgr Mateusz Wąchała- geografia


mgr Balbina Kuziel - Markowicz - język niemiecki


 mgr Mirosław Rusinek - fizyka, chemia


ks. mgr Leon Królczyk - religia


mgr Elżbieta Chlipała - wychowanie przedszkolne, pedagog szkolny


Pani Lucyna Mikołajczyk - edukacja wczesnoszkolna kl.II


mgr Szymon Wąchała - wychowanie fizyczne,


 mgr Katarzyna Gierczyk - język angielski, zajęcia z wychowawcą klasa VII


mgr Joanna Opyd - język polski kl.V - VII, zajęcia z wychowawcą klasa VI, edukacja dla bezpieczeństwa


mgr Jan Gromala - edukacja informatyczna kl. III, informatyka kl. V, plastyka, technika, muzyka


mgr Agnieszka Majerska - zajęcia logopedycze

04.09.2016

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i kółka zainteresowań